طراحی وبسایت | گروه طراحان ویزارد

شرکت طراحان ویزارد ارتباطات آپادانا با هدف توسعه فضای مجازی و ایجاد محیطی امن برای کاربران ایرانی پا به عرصۀ‌ی ارتباطات و تکنولوژی کشور عزیزمان ایران گذاشته است. شرکت طراحان ویزارد دارنده گواهینامه بین المللی ISO 27001 (ISMS)برای مدیریت امنیت اطلاعات از شرکت IMQ  ایتالیا می‌باشد. این گواهینامه موجب حصول اطمینان از رعایت محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی مشتریان مطابق با استاندارد بین المللی است. همچنین مشترکان گرامی می‌توانند از سرویس SSLبرای حصول امنیت در ارتباطات خود در فضای مجازی استفاده کنند.

برند ویزارد تنها متعلق به همین شرکت میباشد که در تمام مهرها، سربرگها و وبسایت شرکت موجود است.

چرا ویزارد؟

ویزارد از نظر لغوی به معنی جادوگر است . اما از آنجایی که در تمام نرم افزارهای موجود در سطح دنیا بخشی به نام ویزارد وجود دارد که تمام کارها را به سرعت و بدون نیاز به جزئیات وقت گیر انجام میدهد نام ویزارد نامی برازنده برای این شرکت با همان خصوصیات فنی نرم افزارها است: "سرعت و سادگی"

.