طراحی وبسایت | گروه طراحان ویزارد

پشتیبانی و آموزش

طریق اضافه کردن مقاله در پنل های ویزارد

پنلهای ویزارد

با سلام خدمت اعضاء خانواده ویزارد،

امیدواریم که از وبسایت خود حداکثر استفاده را برده باشید:
برای اضافه کردن مقاله به سایت به صورت زیر اقدام کنید:

ادامه مطلب: طریق اضافه کردن مقاله در پنل های ویزارد